Buitenonderwijs

Uniek in Twente!

Bij buitenonderwijs wordt vaak gedacht aan natuureducatie in de buitenlucht, maar dat is het niet.
Buitenonderwijs houdt in dat de normale lessen die in de klas worden gegeven, nu worden verplaatst naar buiten.
Het draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen.
Wetenschappelijk is aan getoond dat door stevige inspanning de hersenen extra worden gestimuleerd om meer zuurstof op te nemen, waardoor er stoffen worden aangemaakt in het brein die er voor zorgen dat er snellere verbindingen gemaakt worden en de al bestaande verbindingen uit te breiden.
Dit uit zich bij de kinderen in het beter opnemen van de leerstof, het activeren en stimuleren van de hersenprocessen en het heeft een belangrijke taak bij het ontwikkelen van een optimale beheersing van het lichaam.