Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling beschrijft de manier waarop kinderen zich bewust worden van emoties. Dat ze hun eigen emoties een plek weten te geven en zich kunnen inleven in de emoties van anderen. Waarom reageer ik/jij zo? Wat is het effect van emoties? Binnen elk niveau (onderbouw/bovenbouw) wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan aanpassingsvermogen en empathie, maar ook kennis van diverse culturen en godsdiensten. Speciaal voor groep 7 en 8 is er wekelijks een lesuur levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. En dat is niet voor niets. Bewust zijn van wie je bent, waar je voor staat en hoe je daarmee om wilt gaan zal de overgang naar de brugklas vergemakkelijken.

Pesten
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in. In het Pestprotocol leest u wie hierbij betrokken zijn.