Op basisschool Wiene wordt buiten veel geleerd. Buitenlessen geven in het basisonderwijs is redelijk nieuw in Nederland. Vaak wordt gedacht dat het hier gaat om natuureducatie. Dat is niet het geval. Buitenonderwijs houdt in dat reguliere vakken, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis gegeven worden in de buitenlucht.

Uit vele onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof. En kinderen die in de klas, om wat voor reden dan ook, moeilijkheden ondervinden kunnen buiten opeens schitteren.

Door de ligging van de school in een landelijke omgeving, is er voldoende leerstof voor handen. We zijn centraal gelegen in de gemeente Hof van Twente aan de Rijksweg N346, 5 min van Delden en Goor.

Door de buitenlessen zijn leerlingen vrolijk en meer gemotiveerd. Uiteraard wordt bij de buitenlessen de kwaliteit van het onderwijs goed in de gaten gehouden.

Nieuwsgierig? Voor meer informatie bent u altijd van harte welkom. Kom gerust kijken op Tankinksweg 4 in Wiene, Ambt Delden.

U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 0547-274575 of info@obswiene.nl. 
 


  


 
   

 
        WE WERKEN AAN EEN NIEUWE         WEBSITE. KOM BINNENKORT         TERUG OM DEZE TE         BEWONDEREN.


        
        FACEBOOK
        

        
        

        Waar staan we voor
 
 • Aandacht voor ieder kind
 • Geborgen sfeer
 • Buitenonderwijs minimaal 3 uur per week
 • Kleinschalig
 • Rust en ruimte
 • Zelfstandig leren werken
 • Centraal gelegen tussen Delden en Goor   
 • De plezierige omgang met elkaar van kinderen, ouders en team
 • Digitale middelen in iedere groep
 • Engelse lessen vanaf groep 1
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Uitstekende resultaten
 • Goede aansluiting op vervolgonderwijs
 • Samenwerking met Kinderdagverblijf de Kemphaantjes