Welkom bij de ouderraad!

Basisschool Wiene heeft al jaren een actieve ouderraad. Het bestuur van de ouderraad bestaat uit ouders die allemaal hetzelfde willen: het beste voor onze kinderen. Het voltallige bestuur en twee teamleden komen diverse keren per jaar bijeen om de aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Tussentijds is er vanzelfsprekend ook veel contact tussen de bestuursleden onderling en de bestuursleden en het team om alle activiteiten tot een goed einde te brengen.

Ouderavond
Jaarlijks wordt een interactieve algemene ouderavond georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven op de activiteiten van het afgelopen en komende jaar. Ook wordt de begroting voor het komende jaar en tevens de ouderbijdrage vastgesteld. Ook de evaluatie van het overblijven is een vast punt op de jaarlijkse vergadering.

Na het algemene gedeelte komt er vaak een thema aan bod. Afgelopen jaar was er een korte uitleg over het godsdienst onderwijs en een bezoek van de jeugdverpleegkundige en de maatschappelijk werkster.

Organisatie en ondersteuning bij activiteiten
De ouderraad organiseert en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerstdiner en -borrel, paasontbijt, wandelvierdaagse, jubilea en andere activiteiten waar hulp bij nodig is.

In 2019 organiseerden we voor het eerst een oud-ijzer actie.
 
Het is voor de ouderraad belangrijk te weten, wat er onder de ouders leeft. Als u suggesties heeft voor de ouderraad of als u vragen heeft over de activiteiten neem dan contact op met een van de leden. Contactgegevens staan in de schoolgids.

De ouderraad is in het schooljaar 2018/2019 als volgt samengesteld:
Caroline Doeschot voorzitter
Joyce ter Keurs secretaris
Jeanette Vehof penningmeester
Rianne Visschedijk
Miranda Lonink


Ouderbijdrage
Alle activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage plus de inkomsten uit de verschillende activiteiten. De ouderbijdrage wordt door de ouderraad geïnd en beheerd. Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven. De ouderraad onderhoudt uiteraard goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt:

1 kind               € 30,00
2 kinderen       € 55,00
3 kinderen       € 75,00
4 kinderen       € 90,00

Voor kinderen die na 1 oktober op school komen, hoeft u voor het lopend schooljaar geen bijdrage te betalen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester.