Schoolplan 2019-2023

Op basisschool Wiene leren de kinderen door eropuit
te gaan, fris te denken en samen aan te pakken. 
Dat is onze missie. 

Hierbij doen wij de volgende leerlingbelofte:
  •  Bij ons leer je elke dag buiten.
  • Je gaat eropuit
  • Je gaat op onderzoek uit
  • We prikkelen je om te zeggen wat je denkt
  • Leren doen we samen

In het schoolplan 2019-2023 leest u de onderbouwing van
onze visie en missie en daarnaast de belangrijkste 
ontwikkelpunten voor de komende vier jaar. 
U kunt het schoolplan openen door op onderstaande link te klikken. 

Schoolplan obs Wiene 2019-2023.pdf